Odkrywajmy razem tajemnice mikroświata materii

Istniejąca od marca 2005 r. firma Materialab stawia sobie za cel wspieranie laboratoriów badań materiałowych w zakresie dostaw i serwisu urządzeń laboratoryjnych oraz w zakrsie dostaw materiałów niezbędnych w preparatyce litych próbek (metalografia, petrografia, histologia kości).  Oferujemy pelne wyposażenie laboratoriów metalograficznych oraz laboratoriów badań wytrzymałościowych. Jesteśmy dostawcami urządzeń i materiałów produkowanych wyłącznie w Europie. Zainstalowane przez firmę Materialab  urządzenia pracują niezawodnie  w laboratoriach przemysłu metalowego i metalurgii oraz  w laboratoriach polskiej nauki (politechniki, instytuty).  Zapewniamy dostawy połaczone z instalacją  urządzeń i szkoleniem w zakresie ich obsługi.

 

więcej informacji